Pad tot huidige pagina
  • Bekendmakingen
  • Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beethovenstraat 40 A

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beethovenstraat 40 A

13 januari 2017

Beethovenstraat 40 A, 1077 JJ: voor het plaatsen van een reclame-uiting van het gebouw ontvangen, verzonden d.d. 9 januari 2017. OLO-nummer: 2663883.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.