Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 28-H

Stadsdeel ZuidĀ -
29 juni 2017

Beethovenstraat 28-H, 1077 JH: voor het aanbrengen van een reclame-uiting evenwijdig en loodrecht op de gevel en het aanbrengen van een zonnescherm voorzien van reclame ter hoogte van de begane grond, ingekomen d.d. 16 juni 2017. OLO-nummer 3029245.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.