Aanvraag omgevingsvergunning Reinier Vinkeleskade 32 en Gerard Terborgstraat 45-H

Stadsdeel ZuidĀ -
16 juni 2017

Reinier Vinkeleskade 32 en Gerard Terborgstraat 45-H, 1071 TL: voor het kappen van twee bomen, staande in de achtertuinen, ingekomen d.d. 30 mei 2017. OLO-nummer 3004597.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.