Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Van Ostadestraat 24-H

Stadsdeel Zuid -
2 juni 2017

Verleend

Van Ostadestraat 24-H, 1072 SX: voor het kappen van één schietwilg (Salix alba) staande in de binnentuin, verzonden d.d. 30 mei 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2966387.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.