Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Boelelaan 411, 575, 589 en 759

Stadsdeel Zuid -
6 januari 2017

De Boelelaan 411, 575, 589 en 759, 1082 RJ: voor het veranderen van de indeling van het gebouw en het bouwkundig samenvoegen van twee kantoorruimtes De Boelelaan 575 en 589 naar één kantoorruimte, veronden d.d. 6 januari 2017. OLO-nummer 2663921.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.