Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Hectorstraat 10-H

Stadsdeel Zuid -
21 april 2017

Verleend

Hectorstraat 10-H, 1076 PR: voor het kappen van één meerstammige vlier (Sambucus nigra) en één leylandcypres (Cupressocyparis x Leylandii) staande in de achtertuin, verzonden d.d. 19 april 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2896097.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.