Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Amstelpark 18

Stadsdeel ZuidĀ -
14 april 2017

Amstelpark 18, 1083HZ: voor het plaatsen van een tijdelijk prefab toilettengebouw, verzonden d.d. 12 april 2017. OLO-nummer 2772428.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.