Aanvraag omgevingsvergunning De Boelelaan 403 tot en met 759

Stadsdeel ZuidĀ -
14 april 2017

De Boelelaan 403 tot en met 759, 1082 RJ: voor het bouwkundig samenvoegen en veranderen van de indeling van de begane grond en de eerste verdieping, met bestemming daarvan tot kantoor, ingekomen d.d. 2 maart 2017. OLO-nummer 2537769.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.