Aanvraag omgevingsvergunning Havenstraat 24-I

Stadsdeel Zuid -
31 maart 2017

Havenstraat 24-I, 1075 PR: voor het kappen van één boom, ingekomen d.d. 16 maart 2017. OLO-nummer 2863395.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.