Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Duinbeek 5-H

Stadsdeel Zuid -
24 maart 2017

Geweigerd

Duinbeek 5-H, 1082 CP: voor het kappen van een kers en een populier in de openbare ruimte, verzonden d.d. 20 maart 2017. OLO-nummer 2799044.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.