Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 52

Stadsdeel ZuidĀ -
17 maart 2017

Prinses Margrietstraat 52, 1077 LA: voor het maken van een erfscheiding welke grenst aan de openbare weg, verzonden d.d. 16 maart 2017. OLO-nummer 2760899.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.