Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 70

Stadsdeel Zuid -
17 maart 2017

Beethovenstraat 70, 1077 JL: voor het veranderen van de voor- en achtergevel en het verwijderen van een dragend penant op de begane grond met bestemming winkel, ingekomen d.d. 7 maart 2017. OLO-nummer 2846921.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.