Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Passtoorsstraat 93

Stadsdeel Zuid -
10 maart 2017

Verleend

Willem Passtoorsstraat 93, 1073 HW: voor het kappen van één sierkers (Prunus x cultivars) en één vlier (Sambucus nigra) staande in de tuin, verzonden d.d. 7 maart 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2799256.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.