Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Churdchilllaan 10

Stadsdeel Zuid -
10 maart 2017

Verleend

Churchilllaan 10, 1078 EE: voor het kappen van één conifeer van het type Thuja (levensboom) staande in de tuin, verzonden d.d. 7 maart 2017. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2820528.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.