Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Trompenburgstraat 2 (Rivierstaete)

Stadsdeel Zuid -
10 maart 2017

Buiten behandeling gelaten

Trompenburgstraat 2 (Rivierstaete), 1079 TX: voor het kappen van twaalf bomen staande op het adres, verzopnden d.d. 9 maart 2017. OLO-nummer 2715167.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.