Aanvraag evenementenvergunning De Boelelaan 1110

Stadsdeel ZuidĀ -
10 maart 2017

De Boelelaan 1110, 1081 HZ: voor het houden van het evenement "Go Cycling Tour 2017" op 10 juni 2017, vanĀ 09:00 uur tot 21:00 uur. Dossiernummer 2017-22125.

De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Direct regelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

De termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie. U kunt uw zienswijze richten aan:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.