Aanvraag omgevingsvergunning Eerste Jan van der Heijdenstraat 125

Stadsdeel ZuidĀ -
3 maart 2017

Eerste Jan van der Heijdenstraat 125, 1072 TR: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 20 februari 2017. OLO-nummer 2816440.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.