Aanvraag omgevingsvergunning Van Oldenbarneveldtstraat 49-1

Stadsdeel West -
14 februari 2020

Van Oldenbarneveldtstraat 49-1, 1052 JT: het plaatsen van een blinde dakkapel aan de zijgevel (Zuidzijde) en het plaatsen van een nieuwe woningtoegangsdeur op de 3e verdieping, OLO 4877321

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.