Aanvraag omgevingsvergunning Orteliusstraat 166-3

Stadsdeel West -
14 februari 2020

Orteliusstraat 166-3, 1057 BJ: het uitbouwen van de 4e etage tot dubbele bovenwoning met dakterras, OLO 4955077

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.