Aanvraag evenementenvergunning Het Weekend van de Rollende Keukens 2020

Stadsdeel West -
6 februari 2020

Westergasfabrieksterrein: Het Weekend van de Rollende Keukens van 20 t/m 24 mei 2020 tussen 13:00 uur en 23:00 uur, met op het drukste moment 1500 bezoekers. Ontvangen op 28 januari 2020, dossiernummer Z/20/628770.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel West
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: info.sdw@amsterdam.nl.