Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Van Beuningenstraat 131-H

Stadsdeel West -
22 mei 2020

Besluit genomen op 20 mei 2020:

Van Beuningenstraat 131-H, 1051 XL: het vellen van een boom, Z2020-W000362

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.