Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Tweede Helmersstraat 99-3

Stadsdeel West -
22 mei 2020

Besluit genomen op 20 mei 2020:

Tweede Helmersstraat 99-3, 1054 CE: het bouwkundig samenvoegen van de bergingen op de kapverdieping bij de woning op de derde verdieping, Z2020-W000424

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.