Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Fagelstraat 73-1- Gerard Schaepstraat 14-1

Stadsdeel West -
22 mei 2020

Besluit genomen op 20 mei 2020:

Fagelstraat 73-1- Gerard Schaepstraat 14-1, 1052 EZ: het samenvoegen van twee appartementen de naar één appartement op de eerste verdieping, Z2020-W000354

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.

Vergunningsstukken per e-mail opvragen