Aanvraag omgevingsvergunning Tweede Helmersstraat 99-3

Stadsdeel West -
22 mei 2020

Tweede Helmersstraat 99-3, 1054 CE: het bouwkundig samenvoegen van de bergingen op de kapverdieping bij de woning op de derde verdieping, Z2020-W000424

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.