Aanvraag omgevingsvergunning Vondelstraat 15-2

Stadsdeel West -
22 mei 2020

Vondelstraat 15-2, 1054 GH: het vergroten van een woning met een dakterras met toegangsluik op de 5e verdieping en het maken van een interne trap, Z2020-W000855

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.