Aanvraag omgevingsvergunning Haarlemmerweg 8A

Stadsdeel West -
25 februari 2019

Haarlemmerweg 8A, 1014 BE: diverse kleine aanpassingen op de eerder verleende omgevingsvergunning, OLO 4229317.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.