Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jacob van Lennepkade 199-2

Stadsdeel West -
8 november 2019

Besluit genomen op 8 november 2019:

Jacob van Lennepkade 199-2, 1054 ZN: het omzetten van een zelfstandige woning in drie onzelfstandige woonruimten, OLO 4651579

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.