Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Spaarndammerstraat 24-C

Stadsdeel West -
8 november 2019

Besluit genomen op 8 november 2019:

Spaarndammerstraat 24-C, 1013 SW: het omzetten van een zelfstandige woning in vier onzelfstandige woonruimten, OLO 4660413

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.