Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Witte de Withstraat 121-H

Stadsdeel West -
8 november 2019

Besluit genomen op 8 november 2019:

Witte de Withstraat 121-H, 1057 XR: het omzetten van een zelfstandige woning in vier onzelfstandige woonruimten, OLO 4660453

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.