Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bos en Lommerweg 325

Stadsdeel West -
13 september 2019

Besluit genomen op 13 september 2019:

Bos en Lommerweg 325, 1055DZ: het maken van aanpassingen op de reeds verleende OLO 3547219, OLO 4562443

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.