Aanvraag omgevingsvergunning Maarten Harpertszoon Trompstraat 41- H

Stadsdeel West -
13 september 2019

Maarten Harpertszoon Trompstraat 41- H, 1056HX: het bouwkundig splitsen van de eerste verdieping en realiseren van een dakterras, OLO 4646417.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.