Aanvraag omgevingsvergunning Lanseloetstraat 24-3

Stadsdeel West -
13 september 2019

Lanseloetstraat 24-3, 1055BG: het omzetten van 1 woning naar 2 zelfstandige appartementen met daarbij het realiseren van een dakterras en het omzetten van de zolderkamers naar woonruimtes, OLO 4550603.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.