Aanvraag omgevingsvergunning Lanseloetstraat 39-H,

Stadsdeel West -
13 september 2019

Lanseloetstraat 39-H, 1055BC : het maken van wanddoorbraken, het wijzigen van de indeling (vergunningsvrij), en het maken van een vergunningsvrije aanbouw, OLO 4650853

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.