Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Wittenstraat 29A

Stadsdeel West -
16 augustus 2019

Besluit genomen op 16 augustus 2019:

De Wittenstraat 29A, 1052 AK: het realiseren van 2 nieuwe woningen, OLO 4416515

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.