Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vrouwengelukshof gebouw B

Stadsdeel West -
16 augustus 2019

Besluit genomen op 16 augustus 2019:

Vrouwengelukshof gebouw B, 1061 BS: het wijzigen van de bestemming, OLO 4425971

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.