Aanvraag omgevingsvergunning Bosboom Toussaintstraat 64-3

Stadsdeel West -
16 augustus 2019

Bosboom Toussaintstraat 64-3, 1054 AV: het project betreft vernieuwing van een aan houtrot onderhevig dakterras. Tevens het plaatsen van een 2 persoons jacuzzi, OLO 4601407.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.