Aanvraag omgevingsvergunning Silodam 465-B

Stadsdeel West -
16 augustus 2019

Silodam 465-B, 1013 AW: het vervangen en het plaatsen van een (bestaande) woonboot bij de ligplaatskavel aan de Silodam 465B. OLO 4598655.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.