Aanvraag omgevingsvergunning Ter Haarstraat 20-3

Stadsdeel West -
12 juli 2019

Ter Haarstraat 20-3, 1053 LJ: het vervanging van het dakluik naar het dakterras door een dakhuisje, OLO 4483483

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.