Aanvraag terrasvergunning Surinamestraat 32

Stadsdeel West -
12 juli 2019

Surinamestraat 32, 1058 GC, een terras voor horecabedrijf in t vierde baarsje, ingekomen op 26 juni 2019, dossiernummer Z-19-39067.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel West, afdeling Vergunningen
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: vergunningenhoreca.west@amsterdam.nl.