Aanvraag omgevingsvergunning Jan van Schaffelaarplantsoen 17-A

Stadsdeel West -
14 juni 2019

Jan van Schaffelaarplantsoen 17-A, 1061 DL: het realiseren van een logeerhuis, OLO 4475835.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.