Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning De Clercqstraat 113-H

Stadsdeel West -
17 april 2019

Besluit genomen op 17 april 2019:

De Clercqstraat 113-H, 1053 AJ: het plaatsen van een glazen veranda in de tuin, De Clercqstraat 113-H

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.