Aanvraag omgevingsvergunning Jan Pieter Heijestraat 114-A

Stadsdeel West -
15 maart 2019

Jan Pieter Heijestraat 114-A, 1054 MH: het omzetten van 1 onzelfstandige woning naar 2 zelfstandige woningen, OLO 4279435

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.