Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Eva Besnyöstraat 653

Stadsdeel Oost -
31 juli 2020

Eva Besnyöstraat 653, 1087 NH: het realiseren van een uitbouw op de tweede verdieping en het realiseren van een opbouw op de derde verdieping, verzonden op 30 juli 2020, OLO 5248437/ Z2020-O003408

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.