Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Populierenweg 90-1

Stadsdeel Oost -
31 juli 2020

Populierenweg 90-1, 1092 EV: het vervangen van de balkons aan de achterzijde, verzonden op 30 juli 2020, OLO 5245479/ Z2020-O003373

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.