Aanvraag omgevingsvergunning Maurits Bingerplantsoen 5

Stadsdeel Oost -
31 juli 2020
Maurits Bingerplantsoen 5, 1087 ME: het plaatsen van een dakterras op het bestaand dak rondom voorzien van balustrade. Deels voorzien van staalconstructie i.v.m. dakluik en jacuzzi, ingekomen op 24 juli 2020, OLO 5339575/ Z2020-O004747

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.