Aanvraag omgevingsvergunning Jan Vrijmanstraat 27

Stadsdeel Oost -
31 juli 2020
Jan Vrijmanstraat 27, 1087 MB:het maken van een dakopbouw en dakterras, ingekomen op 25 juli 2020, OLO 5347981/ Z2020-O004750

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.