Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Jan Vroegopsingel 24

Stadsdeel Oost -
16 januari 2020

Jan Vroegopsingel 24, 1096 CN: woonboot Mariton, verzonden op 16 januari 2020, dossiernummer Z-19-49888

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.