Aanvraag omgevingsvergunning P.E. Tegelbergplein 12

Stadsdeel Oost -
1 juli 2020
P.E. Tegelbergplein 12, 1019 TA: het vergroten van een bestaand kozijn in de voorgevel op de begane grond, ingekomen op 17 juni 2020, olo 5251973/ Z2020-O003453

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.