Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Oetewalerstraat 18-H

Stadsdeel Oost -
8 november 2019

Oetewalerstraat 18-H, 1093 JS: het splitsen van het souterrain en de bel-etage naar twee woningen en het wijzigen van de balkons aan de achtergevel, verzonden op 8 november 2019, 4659179/HZ-WABO-2019-009600

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.