Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Scheepstimmermanstraat 9

Stadsdeel Oost -
8 november 2019

Scheepstimmermanstraat 9, 1019 WT: het uitbouwen van de 2e verdieping en het creëren van een dakopbouw, verzonden op 8 november 2019, 4678615/HZ-WABO-2019-010184

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.